• Klicka på grödan i listan för att visa priser

  Havre, foder
  Havre, foder KRAV
  Havre, gryn
  Havre, gryn KRAV
  Höstvete, foder
  Höstvete, foder KRAV
  Höstvete, kvarn
  Höstvete, kvarn KRAV
  Korn, foder
  Korn, foder KRAV
  Linfrö
  Raps och rybs
  Raps och rybs KRAV
  Råg, foder
  Råg, foder KRAV
  Rågvete
  Rågvete KRAV
  Vårvete, kvarn
  Vårvete, kvarn KRAV
  Ärter, foder
  Ärter, foder KRAV
  Åkerböna
  Åkerböna KRAV

  Höstvete, foder

  2010201120122013201420152016
  Lantmännen Pool 1
  Skåne + Blekinge1,401,651,731,551,43
  Syd1,451,701,801,601,40
  Väst1,381,651,851,601,48
  Öst1,601,751,851,651,41
  Norr Mälardalen1,401,701,751,601,38
  Svenska Foder
  Halland1,361,27
  Kalmar1,321,27
  Syd1,761,511,291,27
  Väst1,881,611,241,27
  Öst1,881,661,341,27
  Mälardalen1,631,291,27

  Aktuella annonser höstvete

  SäljesHöstvete 14 tonAlingsås
  SäljesHöstvete 35 tonEnköping
  SäljesHöstvete 75 tonKalmar

  Visa alla annonser (11)

  Hur sätter man pris?

  Vid mellangårdshandel utgår man ofta från de officiella listpriserna. Säljaren slipper avdrag för kvalitet och transport som hade tillkommit vid försäljning till inköpare. Köparen slipper handelsmarginalen men får stå för fraktkostnaden till sin gård.

  Vid större kvalitetsavvikelser eller långa transporter kan en annan prissättning naturligtvis bli aktuell.

  Här kan du se Lantmännens Pool 1 och Svenska Foders slutpriser vid skörd som publiceras i december varje år. Priser i kr / kg.

  Pris på grovfoder

  Under ett överskottsår får man som säljare oftast nöja sig med att få ersättning för pressning och plastning. Ett underskottsår kan man istället utgå ifrån ett högre pris än produktionskostnaden.

  När man beräknar produktionskostnaden bör man summera alla kostnader inkl arrende, dra av eu-stöd för marken och slå ut nettokostnaden på totalavkastningen. Det är vanligt att ensilage inkl lager (t ex rundbalar) kostar 1,00-1,40 kr/kg ts.

  När spannmålspriserna är höga är köparen beredd att betala mer för ensilage eftersom delar av foderstaten är utbytbar mellan dessa fodermedel. Spannmål håller dock en säkrare och jämnare kvalitet så det är rimligt att ensilagepriset endast följer spannmålspriset delvis.

  Det är också rimligt att justera priset beroende på ensilagekvalitet. Utgångsläget ett år med normal tillgång är att få produktionskostnad vid normalt kvalitet med ca 10,5 MJ. Högre kvalitet höjer priset med 10-20 öre. Lägre kvalitet sänker värdet med 10-20 öre/kg ts.

  Ur köparens perspektiv så minskar förstås betalningsviljan kraftigt för låg ts-halt, mer ju längre frakten är.