• Sojabönor

  ODLING

  Kvävefixerande nischgröda som kan vara aktuell på mindre arealer på varma jordar i södra/östra Sverige. Högre proteininnehåll än de flesta andra proteingrödor.

  SÅDD

  Jorden måste vara varm. Därför sådd i mitten av maj. Sådjup 2 till 4 cm. Utsädet ympas med bakterie för att kvävefixeringen ska fungera. Utsäde 120 till 140 kg/ha.

  SORTVAL

  Provodling av härdiga sorter som klarar vår dagslängd pågår, bland annat sorter som hämtats från Kanada.

  GÖDSLING

  Ä̈ven om sojan fixerar kväve så tillförs ofta 30 kilo kväve för att säkra tillväxten i början. Behovet av fosfor och kalium är lågt, men tillförs vid låga klasser.

  OGRÄS

  Inga registrerade preparat finns i Sverige. Sojabönan kan sås med 25 till 50 cm radavstånd så att ogräshackning kan göras. Eventuellt ogräsharvning före uppkomst.

  SJUKDOMAR & SKADEGÖRARE

  Vid mindre odling kan vilt ställa till stor skada. Odlingen kan behöva hägnas in.

  SKÖRD

  Baljorna sitter lågt. Det kräver jämna, vältade och väl stenplockade fält. Helst tröskas sojabönor med specialskärbord. Vanlig tröska kan fungera även om alla baljor inte kommer med.