• Raps och Rybs

  ODLING

  Raps är den proteingröda som ger störst merskörd i efterföljande höstsäd (1 000 till 1 200 kg/ha för höstraps, något lägre för vårraps). Minst 5 till 6 års uppehåll i växtföljden.

  SÅDD

  Tidig sådd avgörande för höstrapsens övervintring och avkastning. Våroljeväxter kräver mycket fin såbädd, varför fälten med fördel höstharvas.

  SORTVAL

  Förmåga att övervintra är viktig för höstraps. Linjesorter med lika god övervintring som hybridsorter finns numera. För vårraps är avkastning, stråstyrka och mognadstid viktigt.

  GÖDSLING

  Höstraps behöver 30 till 60 kilo kväve på hösten och 110 till 170 på våren. Fosfor, kalium och svavel är viktigt att tillgodose. Vårraps gödslas med 80 till 130 kilo kväve.

  OGRÄS

  Ogräsbekämpning viktigt och kan göras före, i samband med eller efter sådd med en rad olika preparat. Ekologisk höstraps kan radhackas (25 till 50 cm radavstånd).

  SJUKDOMAR & SKADEGÖRARE

  Klumprotsjuka och kransmögel är allvarliga jordburna sjukdomar som enbart kan bekämpas med sund växtföljd. Bomulls- mögel, sniglar och rapsbaggar bekämpas kemiskt.

  SKÖRD

  Raps skördas vid vattenhalten 10 till 15 procent. Skörden varierar, 2 till 4 ton i höstraps, men kan vissa år helt utebli vid ekoodling. Vårraps ger oftast 1,5 till 2,5 ton/ha.