• Helsäd/grönfoder

  ODLING

  För grönfoder eller tröskning. Blandning av spannmålsarter eller i blandning med ärter, åkerböna, lupin eller vicker. Tidig helsädesskörd ger bra etablering av efterföljande vallgröda.

  SÅDD

  Samma totala utsädesmängd vid helsäd som vid tröskning.

  SORTVAL

  På tyngre jordar kan vårvete blandas med åkerböna. På lättare jordar kan korn eller havre odlas ihop med ärter. Vet man att grödan blir helsäd kan även vicker blandas i.

  GÖDSLING

  Kvävegödslingen sänks på grund av trindsädens kvävefixering och vid insådd för att gynna klöverns etablering. Hälften av normal kvävegiva till vårsäd kan vara lämpligt.

  OGRÄS

  Vid helsäd så behövs ingen ogräsbekämpning eftersom skörden sker innan ogräsen hunnit hämma grödan.

  SJUKDOMAR & SKADEGÖRARE

  Krävs sällan bekämpning av skadegörare i helsäd. År med förutsättningar för rotröta bör man eventuellt ej så en trindsädesgröda i renbestånd för tätt efter helsäden.

  SKÖRD

  Skördetidpunkten påverkar näringsinnehållet. Hur det utvecklas beror på vilka blandningar man använder. En lagom ts-halt vid skörden är avgörande för en lyckad ensilering.