• Åkerböna

  ODLING

  Trivs på tyngre jordar med god struktur och vattenhållande förmåga. Är mindre packningskänsliga än ärter. Minst 6 till 7 år mellan odlingarna. Ger låg skörd vid torkstress.

  SÅDD

  Tidig sådd viktigt för att inte få sen skörd. Såbädden ska vara jämn, men måste inte vara finbrukad. Sådjup 6 till 8 cm. Utsädesmängd 40 till 60 plantor/m2 (= 250 till 350 kg/ha)

  SORTVAL

  Mognadstid och hög kärnskörd viktigt. Hög tusenkornsvikt kan ge för stora frön för såmaskinen och hög utsädeskostnad. Tannininnehållet viktig att beakta för utfodringen.

  GÖDSLING

  Inget kväve behövs. Oftast är kalium inget problem på de lerjordar där åkerböna odlas. Fosfor kompletteras vid låga P-Al-värden.

  OGRÄS

  Ogräsbekämpningen grundläggs genom ogräsharvning (även konventionell odling) eller kemisk bekämpning innan uppkomst. Efter uppkomst ogräsharvning eller radhackning.

  SJUKDOMAR & SKADEGÖRARE

  Bekämpning av chokladfläcksjuka och andra svampsjukdomar, respektive bönbladlus kan vid vissa förutsättningar övervägas i konventionell odling.

  SKÖRD

  Mogen när stjälkarna tappat bladen, baljorna är svarta och bönorna hårda. Åkerbönan drösar inte, varför omogna plantor kan väntas ut. Skörden är i genomsnitt i nivå med ärter, det vill säga mellan 2 och 5 ton per hektar.