• Våra böcker

  Ladda ner våra trycksaker som PDF-filer

  Gårdsreportage på film

  Se våra filmer med proteintips direkt på webben

  Högkvalitativt grovfoder i Norrbotten
  Energirik åkerböna i Dalsland
  Höga proteinvärden i skånska lupiner
  Bättre grovfoder med fyra skördar
  Klimatsmart nötköttsuppfödning
  Enbart grovfoder till nöt och lamm på Säby gård
  Åkerböna är pärlor till svin
  Hemmaproducerat foder ger mycket mjölk och lägre kostnader

  Guiden till bättre samarbeten

  Inspiration, kunskap och checklistor för samarbeten mellan lantbruksföretag

  Grovfoderverktyget

  Hjälper dig som lantbrukare att beräkna produktionskostnad, dokumentera och planera för grovfoderproduktion

  Mer om närodlat protein

  Läs mer om utfodring eller kom i kontakt med kompetenta utfodringsrådgivare
  http://www.vxa.se/Foder

  Billigaste proteinet finns i egna vallen
  Särtryck ur tidningen Nötkött 6/2013.

  Närproducerat foder fullt ut till mjölkkor - en kunskapsgenomgång
  Växa 2013.

  Lämpliga proteinfodermedel för svensk lammproduktion
  Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU, 2013.

  Regional balans för ekologiskt foder
  Ekologiska Lantbrukarna / Lars Jonasson 2012.

  Inhemskt protein till mjölkraskalvar
  SLU 2012.

  Vilka är möjligheterna att klara sig utan importerade proteinfodermedel till gris
  Svenska Pig 2010.

  Soja som foder och livsmedel i Sverige
  Naturskyddsföreningen 2010.

  Rapskaka eller rapsfrö till mjölkkor
  SLU 2010.

  Fodertillverkning på gården
  Svenska Pig 2009.

  Hantering av kraftfoder på gården
  Jordbruksverket 2008.

  Soja från uthållig odling till svenska mjölkkor
  Svensk Mjölk 2008.

  Teknik för egen foderberedning
  Examensarbete, SLU 2008.

  Vall i ekologisk produktion
  Jordbruksverket 2008.

  Helsäd i ekologisk odling
  Jordbruksverket 2007.

  Ekologisk odling av åkerböna
  Jordbruksverket 2007.

  Ekologisk odling av ärter i renbestånd
  Jordbruksverket 2007.

  Hemmaproducerat proteinfoder - satsa på kvalitet och kvantitet
  Jordbruksverket 2006.

  Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland
  SIK 2006.

  Närodlat foder till mjölkkor – en kunskapsuppdatering
  Svensk Mjölk 2006.

  Protein från vall
  Jordbruksverket 2006

  Life Cycle Inventory of 23 Dairy Farms in South-Western Sweden
  SIK 2004

  Närproducerat foder - Möjligheter och konsekvenser av en ökad användning av närproducerat foder till mjölkkor
  Svensk Mjölk 2003

  Ärter och annan trindsäd
  Jordbruksverket 1999.